Nakladateství Karolinum

© Nakladatelství
KAROLINUM 2014

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHNOVINKY:

Autor Dílo Recipient

Celhoffer Martin

Monografie se zabývá uměleckou tvorbou v ose "autor - dílo - recipient" na základě přístupu mimetického, pragmatického a objektivního. Vyrovnává se se základními uměnovědnými a estetickými směry - formalismem, strukturalismem a usiluje o komparativní pohled na umění tvořené z hlediska určitého dobov...

-10% 194,-
175,-
SKLADEM

Bernardinské slunce nad Českými zeměmi

Chlíbec Jan

Svatý Bernardin Sienský (1380-1444), původem z Toskány, patří k nejvýznamnějším kazatelům 15. století. Tento reformátor a zakladatel řádu františkánů-observantů ovlivnil svým dílem nejen náboženský, politický a kulturní život na Apeninském poloostrově, ale jeho myšlenky našly širokou odezvu i v záa...

-10% 385,-
347,-
SKLADEM

Black or Green Land?

Popelka Petr - Popelková Renata - Mulková Monika

Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl financován Grantovou agenturou České republiky. Autoři výzkumu si stanovili jako svůj základní badatelský cíl poznání proměny krajiny v procesu kapitalistické i socialistické i...

-10% 330,-
297,-
SKLADEM

Korejská mise do Ruska

Löwensteinová Miriam - Kašparová Blanka

Korunovace ruského cara Mikuláše II. v roce 1896 se zúčastnily dvě známé postavy korejských dějin - králův příbuzný Min Jonghwan (1861-1905) a budoucí vůdce Klubu nezávislosti Jun Čchiho (1864-1945). Jejich cesta byla první korejskou oficiální misí po navázání diplomatických styků s Ruskem, k němuž ...

-10% 240,-
216,-
SKLADEM

Leporello

Marek Jakub

Kniha Leporello, nazvaná podle postavy z Mozartovy opery Don Giovanni, je filosofickou interpretací obrazu člověka v evropské tradici. Leporello, sluha nevděčného pána, je pravým potomkem Adamovým, a proto se ze strachu před smrtí krčí a nezbývá mu než pracovat. Motivy práce a smrtelnosti se do se...

-10% 240,-
216,-
SKLADEM

Mezi náboženstvím a politikou

Hanyš Milan - Arnason Johann P.

Kolektiv autorů sestávající ze sociologů, filosofů, historiků a politologů v knize zkoumá vztahy mezi náboženstvím a politikou z rozmanitých teoretických, metodologických a disciplinárních hledisek. V teoreticky zaměřených kapitolách pojednávají J. Sokol, J. P. Arnason a J. Homolka o složitých sou...

-10% 320,-
288,-
SKLADEM

O mši svaté. Upravený přepis kázání z let 1981-1990

Reinsberg Jiří

Výběr kázání P. Jiřího Reinsberga, faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a v kostele sv. Havla, z let 1981-1990. Přepis nikdy nemůže postihnout jeho charakteristickou výmluvnost, gesta a dikci, ale přiblíží nám alespoň jeho myšlenky. Příběh mše je tu podán jako putování po místech reálnýc...

-10% 149,-
134,-
SKLADEM

Pojednání o jevech povstávajících na množstvích

Vopněka Petr

Nové původní autorské dílo předního českého matematika a filosofa Petra Vopěnky. Text navazuje na myšlenku vydání jeho stěžejního matematického traktátu (Alternativní teorie množin) v českém jazyce. Po mnohaleté práci však nyní čtenář nedostává překlad této knihy, ale nové zpracování a rozvoj základ...

-10% 255,-
230,-
SKLADEM

Řeč orientovaná na dítě - Rodičovské perspektivy a limity

Sekerová Kamila - Sekery Ondřej

Monografie je pojata jako spojení dvou z široké řady možných přístupů, kdy je komunikace vedená mezi rodičem/rodiči a dítětem/dětmi analyzována jednak z pohledu psychosociálního (cíleného na registraci, popis a rozbor nejčastěji se vyskytujících strategií rodinné komunikace), jednak z pohledu široce...

-10% 137,-
123,-
SKLADEM

Schleiermacherova teorie zprostředkování

Bojda Martin

Kniha přináší novou, v českém prostředí první monografickou interpretaci myšlení Friedricha Schleiermachera prostřednictvím kategorie zprostředkování. Tuto kategorii ukazuje u Schleiermachera jako svorník (pohybu) myšlení a bytí, logiky a ontologie, uchopený jako fundament dialektiky. Schleiermach...

-10% 280,-
252,-
SKLADEM