Nakladateství Karolinum

© Nakladatelství
KAROLINUM 2018

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHNOVINKY:

Azylové právo v evropském kontextu

Klíma Karel

Azylová politika obou evropských smluvních systémů a její konfrontace s obrovskou imigrační krizí založenou na masových "návalech" lidí ze Středního Východu i Severní či dokonce Střední Afriky se dostala do střetu se suverenitním právem každého členského státu (jak Rady Evropy, tak zejména Evropské ...

-10% 150,-
135,-
SKLADEM

České, slovenské a československé dějiny 20. století XII.

Karpíšek Jaromír - Sturz Zbyněk - Bláhová Marie

Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XII., je výsledkem práce účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání...

-10% 173,-
156,-
1-2 ks

Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí

Kryčová Marta

Ucelený přehled oblastí rozvoje dětské řeči a podrobné plány cílené podpory komunikačních schopností včetně praktických aktivit. chopnost komunikovat je základní podmínkou úspěšného přechodu do první třídy základní školy. V současné době přibývá dětí, které mají slabší slovní zásobu, potíže s výslo...

-10% 459,-
413,-
SKLADEM

Feminismus je pro každého

Adichieová Chimamanda Ngozi

Se slovem feministka se většina lidí poprvé setká jako s urážkou. Nemají rády muže, pálí podprsenky, baží po moci, chtějí rozvrátit "tradiční" rodinu. Alespoň takovou zkušenost má úspěšná nigerijská spisovatelka Chimamanda Ngozi Adichieová. Ať už se v pubertě hádala s kamarádem, nebo v románech psal...

-10% 119,-
107,-
SKLADEM

Hydroiluze

Grünwald Richard - Andělová Petra

Dostatečná kvantita i kvalita vody patří mezi významné přírodní zdroje, které v 21. století představují jednu z velkých environmentálních výzev, jejíž naléhavost bude strmě narůstat. Očekávaný růst obyvatel, který by měl do roku 2030 přesáhnout 8,5 miliardy lidí na planetě (UN DESA 2015), proto vytv...

-10% 160,-
144,-
SKLADEM

Hypofýza v exilu

Kordic Sofija

Román Hypofýza v exilu je zajímavý jak obsahem, tak formou. Ve vyprávění hlavní hrdinky Mii se prolínají tři vzájemně provázaná témata - šokující prožitek války v Jugoslávii, uprchlická zkušenost a komplikované snahy o početí dítěte. Českému čtenáři nabízí Sofija Kordić důvěrně známé prostředí Prahy...

-10% 268,-
241,-
SKLADEM

Jazyk současných českých médií : práce s texty a gramatické rozbory

Vybíral Petr

Cílem této publikace není znovuotevírání diskuzí o spisovnosti a nespisovnosti jako jazykových hodnotách. Snahou je ukázat, že většina mediálních sdělení je prezentována spisovně, avšak pronikání prvků nejen hovorových (a tedy spisovných), ale i nespisovných se zkrátka děje - zejména v mluvených tex...

-10% 90,-
81,-
SKLADEM

Jistebsko. Záchranný výzkum na parcele 350/1 v roce 2009.

Šída Petr

Neolitický těžební areál na Jistebsku je jednou z nejrozsáhlejších archeologických lokalit českého pravěku. Jeho plocha dosahuje úctyhodných 1,1 km čtverečných a zasahuje do katastrů celkem 3 obcí. Tato plocha byla v neolitu různě intenzivně postižena těžbou, která celý prostor přemodelovala do form...

-10% 294,-
265,-
1-2 ks

(Králové) hradecké městské kanceláře do roku 1620

Vojtíšková Jana - Šebesta Vít

Archiv města Hradce Králové, jednoho z nejvýznamnějších středověkých a předbělohorských českých měst, patří mezi nejvíce torzovité archivní fondy tohoto typu u nás. Tato skutečnost významně ztěžuje jakékoli bádání. Současně ho však nevylučuje: diplomatická metoda mnohdy umožňuje rekonstruovat původn...

-10% 396,-
356,-
1-2 ks

Landfrýdní hnutí v zemích české koruny

Beran Zdeněk

Snahy o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti. Tato kniha vznikla za podpory projektu Rozvoj působení postdoktorandů na Univerzitě Hradec Králové.

-10% 229,-
206,-
1-2 ks